Odkuwki
1. Kompleksowe projektowanie technologii kucia matrycowego 
 z uwzględnieniem    finalnej obróbki cieplnej.

2. Opracowywanie technologii kucia mteriałów trudnoodkształcalnych.

3. Dobór warunków obróbki cieplnej stali oraz stopów nieżelaznych.

4. Projektowanie matryc.

5. Podnoszenie żywotności narzędzi kuźniczych.
6. Poprawa ekonomiczności produkcji wyrobów kutych.