Moduly pomiarowe


Oferujemy wykonanie dowolnych układów pomiarowych według naszych projektów lub indywidualnych wymagań klienta.
Poniżej przykładowe realizacje.

1. MeasureBox 16


Opis funkcjonalności

 • rejestrowanie pomiarów z czujników analogowych,
 • wizualizacja wyników przeprowadzonych pomiarów na wykresach,
 • możliwość zapisu wartości pomiarów do pliku
Wyposażenie stanowiska
 • 2 moduły pomiarowe analogowe,
 • panel przyłączeniowy,
 • oprogramowanie pomiarowe (konfiguracja poszczególnych kanałów pomiarowych, wizualizacja i zapis do pliku).
Dane techniczne
 • liczba kanałów analogowych: 8 (wszystkie kanały różnicowe),
 • obsługa termopar typu: J,K,T,E,R,S,B,
 • wejścia  analogowe: zakres do ustalenia na etapie zamówienia,
 • rozdzielczość: 16 bitów,
 • szybkość pomiarów max 10/sek,
 • akwizycja danych 
- konwerter RS na USB,
- program do akwizycji danych pomiarowych2. MaesureTable 32
 


Opis funkcjonalności

 • rejestrowanie pomiarów z czujników analogowych i cyfrowych,
 • wizualizacja wyników przeprowadzonych pomiarów na wykresach,
 • możliwość zapisu wartości pomiarów do pliku
Wyposażenie stanowiska

 • laptop,
 • 3 moduły pomiarowe analogowe,
 • 1 moduł pomiarowy cyfrowy,
 • panel przyłączeniowy,
 • listwa zasilająca,
 • oprogramowanie pomiarowe (konfiguracja poszczególnych kanałów pomiarowych, wizualizacja i zapis do pliku.
Dane techniczne
 • laptop DELL Inspiron   i5 4 1TB 500 GB,
 • liczba kanałów analogowych: 24 (wszystkie kanały różnicowe),
 • obsługa termopar typu: J,K,T,E,R,S,B,
 • wejścia  analogowe: zakres do ustalenia na etapie zamówienia,
 • szybkość pomiarów max 10/sek,
 • rozdzielczość: 16 bitów,
 • liczba kanałów cyfrowych: 8,
 • licznik 3kHz,
 • częstotliwość wyjść cyfrowych: 1kHz,
 • akwizycja danych:
- przekazywanie danych do komputera za pomocą  gniazda USB,
- program do akwizycji danych pomiarowych