Urzadzenia BY


Obróbka BY
(Behandlung auf bestimmte Streckgrenze  Yield-Strength - obróbka nadająca materiałowi odpowiednią granice plastyczności) - polega na wykorzystaniu ciepła pochodzącego z procesu kucia, do kształtowania właściwości mechanicznych i fizycznych wytwarzanych odkuwek. W tym celu przeprowadzane jest kontrolowane chłodzenie odkuwek bezpośrednio po kuciu, wykorzystujące opracowany przez nas system chłodzenia.


Korzyści wynikające z wprowadzenia do produkcji odkuwek urządzenia BY:

  • wyeliminowanie tradycynej obróbki cieplnej,
  • ograniczenie operacji technologicznych,
  • ograniczenie ilości pracowników,zmniejszenie czasu wytwarzania,
  • obniżenie kosztów wytwarzania, magazynowania i transportu, 
  • zwiększenie konkurencyjności poprzez obniżenie kosztów wytwarzania, 
  • zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery – technologia bardziej przyjazna środowisku.


I. QuenchTube 4/12


Urządzenie opierające swoje działanie o przenośnik taśmowy, umieszczony w specjalnej konstrukcji tunelowej, oraz o  układ  4 wentylatorów i 12 atomizerów z regulowaną intensywnością pracy. Wyposażony w bezstykowy pomiar temperatury z ciągłą kontrolą współczynnika emisyjności. Specjalnie opracowany przez firmę RaQun system chłodzenia pozwala na konfigurację, monitorowanie i archiwizację parametrów każdej z produkowanych odkuwek.


II. QuenchTube 6/18

Podobnie jak powyższym przepadku urządzenie opiera swoje działanie o przenośnik taśmowy, umieszczony w specjalnej konstrukcji tunelowej, ale tym razem wykorzystany jest układ 6 wentylatorów i 18 atomizerów z regulowaną intensywnością pracy. Wyposażony w bezstykowy pomiar temperatury z ciągłą kontrolą współczynnika emisyjności  oraz układ segregacji elementów wadliwych.Specjalnie opracowany przez firmę RaQun system chłodzenia pozwala na konfigurację, monitorowanie i archiwizację parametrów każdej z produkowanych odkuwek.III. QuenchBath 2000/Inox

Jest modyfikacją klasycznej wanny hartowniczej, wyposażonej w przenośnik, umożliwiający obróbkę cieplną w układzie ciągłym. Umożliwia hartowanie/przesycanie bezpośrednio po procesie kucia. Zastosowany system chłodzenia pozwala na równomierne chłodzenie w całej objętości, z możliwością konfiguracji i monitorowania wszystkich parametrów procesu.

IV. QuenchLab