Stanowiska laboratoryjne


Oferujemy wykonanie dowolnych stanowisk laboratoryjnych według naszych projektów lub indywidualnych wymagań klienta.
Poniżej przykładowe realizacje.

1. Stanowisko do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła w metalach.   
Schemat działania stanowiska do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła w metalach. Oznaczenia: T1-T14- czujniki temperatury, R1-regulator mocy, R2 – regulacja natężenia przepływu wody, W-pomiar mocy, G-grzałka, CH- chłodnica. 
 
Opis funkcjonalności

 • wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła w prętach metalowych, 
 • wyznaczanie rozkładu temperatury w prętach metalowych z jednej strony ogrzewanych, a drugiej chłodzonych, 
 • synchronizacja ze stanowiskiem pomiarowym,
 • wyświetlanie wartości wykonywanych pomiarów oraz ich graficzne przedstawienie na wykresie, 
 • możliwość zapisu wartości pomiarów do pliku.
Wyposażenie stanowiska
 • próbki w kształcie pręta wykonane z różnych materiałów,
 • grzałka elektryczna,
 • regulator mocy,
 • zasilacz,
 • ręczny zawór regulacyjny, 
 • przepływomierz impulsowy, 
 • 14 termopar typu T: 
- 11 z nich mierzące temperaturę na powierzchni próbki, 
- 2 z nich mierzące temperaturę na wejściu i wyjściu wody z    chłodnicy, 
- 1 z nich mierząca temperaturę grzałki,
 • teflonową obudowę, ograniczająca odbiór ciepła z próbki do otoczenia.
 • wyłącznik termiczny,
 • listwa przyłączeniowa.
Dane techniczne
 
 • badane pręty:
- mosiądz MO59 fi 12mm L=500mm,
- mosiądz MO59 fi 22mm, L=500mm
- 0H18N9 fi 22mm, L=500mm
 • grzałka elektryczna: 150W z możliwością regulowania mocy w zakresie 0-100%,
 • zawór regulacyjny 1/4”,kontrolujący przepływ cieczy przez chłodnicę,
 • przepływomierz impulsowy: zakres przepływu 0.05-3.0 l/min,
 • wyłącznik termiczny rozłącza obwód elektryczny przy temperaturze w teflonowej obudowie przekraczającej 160ºC,
 • listwa przyłączeniowa 800mm:
- 14 gniazd termoparowych, 
- 2 szybko-złączki,
- 3 gniazda pin. 

2.  Stanowisko do badania konwekcji wymuszonej podczas przepływu czynnika w rurze
  Schemat działania stanowiska do badania konwekcji wymuszonej podczas przepływu czynnika w rurze. Oznaczenia: T1-T4- czujniki temperatury, R1-regulator mocy, R2 – regulacja natężenia przepływu powietrza, W-pomiar mocy, G-grzałka, RM - rotametr. 


 Opis funkcjonalności
 
 • badanie wymiany ciepła na drodze konwekcji wymuszonej podczas przepływu czynnika w rurze,
 • wyznaczanie konwekcyjnego współczynnika wnikania ciepła (konwekcja wymuszona).
 • synchronizacja ze stanowiskiem pomiarowym,
 • wyświetlanie wartości wykonywanych pomiarów oraz ich graficzne przedstawienie na wykresie,
 • możliwość zapisu wartości pomiarów do pliku.
Wyposażenie stanowiska
 • kanał przepływowy o przekroju kołowym,
 • grzałka elektryczna,
 • regulator mocy,
 • zasilacz, 
 • zawór  redukcyjny ciśnienie powietrza, rotametr,
 • instalację sprężonego powietrza,  
 • 4 termopary typu T, umieszczonych na powierzchni próbki oraz na wlocie i wylocie  powietrza,
 • listwa przyłączeniowa,
 • teflonową obudowę, 
 • wyłącznik termiczny.
Dane techniczne

 • badane pręty:
- mosiądz MO59 fi 12mm L=500mm,
- mosiądz MO59 fi 22mm, L=500mm
- 0H18N9 fi 22mm, L=500mm
 • grzałka elektryczna: 150W z możliwością regulowania mocy w zakresie 0-100%,
 • zawór regulacyjny 1/4”,kontrolujący przepływ cieczy przez chłodnicę,
 • przepływomierz impulsowy: zakres przepływu 0.05-3.0 l/min,
 • wyłącznik termiczny rozłącza obwód elektryczny przy temperaturze w teflonowej obudowie przekraczającej 160ºC,
 • listwa przyłączeniowa 800mm:
- 14 gniazd termoparowych, 
- 2 szybko-złączki,
- 3 gniazda pin.