O firmie   

 Powstanie firmy RaQun było naturalnym etapem rozwoju zawodowego jej założycieli. Podstawą działania jest wspólnie wypracowana filozofia działania, mocno osadzona tak samo w wykształceniu, doświadczeniu, profesjonaliźmie i entuzjaźmie zespołu ludzkiego, pracującego na jej sukces, jak i w twardych realiach gospodarki rynkowej.

Misja

    Misja RaQun oparta jest o wartości ważne dla  wszystkich jej pracowników i współpracowników, niezależnie od ich roli w firmie, zajmowanego stanowiska, czy pełnionej funkcji.
 
 Copyright 2011 www.raqun.pl                                                    Wszelkie Prawa Zastrzeżone